Klubnyheder

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

13. feb. 2018, kl. 21.56

                                                                                      13. februar 2018

 

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Boldklubben Fremad Valby

 

Generalforsamlingen afholdes mandag d. 5. marts 2018, kl. 19.00 i Bevægelseshuset, Julius Andersens Vej 8

 

Dagsordenen:

 1. Valg af dirigent;
 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fremlæggelse af budget
 6. Valg ifølge loven
  1.  Formand – Steen Pedersen – på valg – modtager genvalg
  2.  Repræsentant Janne Sørensen – på valg – modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Thomas Johansen
  3. Repræsentant Mikkel T. Hansen– på valg 2018. Bestyrelsen foreslår Kim Friis
  4. Repræsentant/Økonomiansvarlig – Kim Sørensen – ikke på valg
  5. Repræsentant Mathilde Bolding Andreasen – ikke på valg
  6. Suppleant – Bestyrelsen foreslår Mikkel T. Hansen
  7. Suppleant - Per Rasmussen - ikke på valg
 7. Eventuelt.

   

Forslag, der ønskes fremsat på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, som er er fyldt 17 år.

Et medlem, der har overskredet restancefristen, har ingen tale- og stemmeret på generalforsamlingen.

 

På bestyrelsens vegne

Steen Pedersen, formand