Klubnyheder

Generalforsamling

1. mar. 2017, kl. 22.41

Til alle, der inden generalforsamlingen er registreret som passivt eller aktivt medlem af Boldklubben Fremad Valby.

Hermed indkaldes til:

Ordinær generalforsamling i Boldklubben fremad Valby

Onsdag den 15. marts 2017 kl. 19.00

I klubhuset, Julius Andersens Vej 8, 2450 København SV

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag (vedlagt)
  1. Forslag til ny lov fra Jan Ajspur
 5. Fremlæggelse af budget til godkendelse
 6. Valg til bestyrelsen ifølge loven
  1. Valg af formand. Kim Augustson - ikke på valg, men trækker sig
  2. Valg af økonomiansvarlig. Taha Allaou – på valg, men genopstiller som ordinært medlem
  3. Valg af 1. repræsentant. Rudi Nielsen - ikke på valg, men trækker sig
  4. Valg af 2. repræsentant. Janne Sørensen – ikke på valg
  5. Valg af 3. repræsentant Matilde Bolding Andreasen – på valg, men genopstiller til formand
  6. Valg af 1. suppleant - ledig
  7. Valg af 2. suppleant – ledig
 7. Eventuelt

Stemmeret på generalforsamlingen har senior, ynglinge og passive, som er fyldt 17 år, dog har medlemmer, der på generalforsamlingen har overskredet restancefristen, ingen tale- eller stemmeret. Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem.

Protokollen vil være til gennemsyn fra d. 7. marts 2017

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


FV-ny-lov.pdf