Nyheder

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

13. feb. 2018, kl. 21.56

                                                                                      13. februar 2018

 

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Boldklubben Fremad Valby

 

Generalforsamlingen afholdes mandag d. 5. marts 2018, kl. 19.00 i Bevægelseshuset, Julius Andersens Vej 8

 

Dagsordenen:


 1. Valg af dirigent;

 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning

 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab

 4. Indkomne forslag

 5. Fremlæggelse af budget

 6. Valg ifølge loven

  1.  Formand – Steen Pedersen – på valg – modtager genvalg

  2.  Repræsentant Janne Sørensen – på valg – modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Thomas Johansen

  3. Repræsentant Mikkel T. Hansen– på valg 2018. Bestyrelsen foreslår Kim Friis

  4. Repræsentant/Økonomiansvarlig – Kim Sørensen – ikke på valg

  5. Repræsentant Mathilde Bolding Andreasen – ikke på valg

  6. Suppleant – Bestyrelsen foreslår Mikkel T. Hansen

  7. Suppleant - Per Rasmussen - ikke på valg 7. Eventuelt.

   
Forslag, der ønskes fremsat på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, som er er fyldt 17 år.

Et medlem, der har overskredet restancefristen, har ingen tale- og stemmeret på generalforsamlingen.

 

På bestyrelsens vegne

Steen Pedersen, formand

Dato for Generalforsamling

11. feb. 2018, kl. 13.15

Sæt kryds i kalenderen....Den årlige ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 5. marts 2018 kl. 19.00 i Bevægelseshuset.  Dagorden iht vedtægterne følger her på hjemmesiden.

STILLINGSOPSLAG - SPORTSLIG KOORDINATOR

9. feb. 2018, kl. 17.06

Sportslig ungdomskoordinator til Boldklubben Fremad Valby.

Fremad Valby ønsker gennem igangsættelse af forskellige tiltag at gøre det endnu sjovere og udviklende at være ungdomsspiller i Fremad Valby.

Vi søger derfor en engageret og fodboldfaglig kompetent person, der vil være med til at udvikle og styrke ungdomsafdelingen i en af Københavns største fodboldklubber.

Fremad Valby er beliggende i Valby Idrætspark. Har sit eget klubhus – Bevægelseshuset - med mange spændende faciliteter og har over 1000 medlemmer.

Fremad Valby har både drenge og pigefodbold og har som klub samarbejde med FCK omkring ungdomstræning og indgår som forening i Danmarks Idrætsforbunds DIF get2sport.

 

Vi forventer:

En person, der har fodboldfaglig indsigt i ungdomsfodbold, og som med sin pædagogiske og samarbejdsorienterede tilgang motiveres af at undervise og guide ude på banerne. Men også en person, der er bekendt med de generelle administrative funktioner i en forening.  

Og som forstår, at Fremad Valby er en breddeklub, hvor børn skal have gode sportslige oplevelser og træning i trygge rammer. Men som også elsker at vinde fodboldkampe.

En person, der konkret kan varetage følgende opgaver i samspil med klubbens bestyrelse, ungdomsudvalg, og samarbejdspartner:


 • Medvirke til udvikling og implementering af en sportslig model og struktur for ungdomsafdelingens bredde og elitehold (i samarbejde med FCK og Fremad Valbys ungdomsudvalg)

 • Daglig guidning/supervisering af trænere og hold

 • Styrke frivilligheden i Fremad Valby, herunder inddragelse af forældre

 • Styrke intern kursusvirksomhed, herunder opgradering af ungdomstrænernes fodboldfaglige kompetencer

 • Varetage visse administrative opgaver, som eksempelvis dialog med DBU København

 • Indgå i Get2sport tiltag om samarbejde med de forskellige boligområder og skoler.
   

   
Vi kan tilbyde:

Et arbejdsfelt hvor fodbolden er i centrum og de enkelte ungdomshold løbende følges.

En stilling med stor variation og med en forventning om at kunne gøre en forskel i Fremad Valbys ungdomsafdeling.

En arbejdsplads hvor hver dag er et møde med masser af mennesker, der alle har glæde ved fodbolden og foreningslivet.

En stilling både med frihed og ansvar samt med mulighed for personlig udvikling og ledelseserfaring.

En stilling hvor du skal være i dialog med FCK vedr. udviklingen af Fremad Valbys ungdomsfodbold.

En stilling hvori du indgår i et Get2sport netværk under Danmarks Idrætsforbund af øvrige foreninger fra hele landet.

Stillingen er en 37 timers stilling hvori der indgår eftermiddag/aften samt weekend arbejde. 

Løn: Efter aftale

 Ansøgning:

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte formand for Fremad Valby Steen Pedersen, på tlf. 29343857 (17-18) eller på nedenstående e-mailadresse.

Ansøgning og CV sendes til [email protected], senest  16.3.2018 og mærkes ”Ansøgning sportslig u-koo”.

Tiltrædelse:

Stillingen forventes tiltrådt senest den 1. maj 2018. 

 

 


Historiske tiltag i Fremad Valbys ungdomsafdeling

9. feb. 2018, kl. 16.54

Fremad Valby fuldtidsansætter sportslig koordinator i ungdomsafdelingen og udbygger samarbejdet med FC København. Nyt ungdomsudvalg bliver omdrejningspunkt.

Fodbolden brager derudaf i Fremad Valby og det kræver organisation og ressourcer.  Det er derfor med stor tilfredshed at vi kan orientere om forskellige tiltag, der vil have fokus på udviklingen af klubbens ungdomsafdeling.


 • For første gang i klubbens historie vil der blive oprettet en fuldtidsstilling og ansat en sportslig ungdoms-koordinator i Fremad Valby. Ansættelsen forventes at ske i løbet af foråret. Formålet med ansættelsen af en sportsligt koordinator er at styrke arbejdet i ungdomsafdelingen i form af guidning/opbakningen til trænerne, kontakt til forældrene etc. og ikke mindst at sikre implementeringen af en Fremad Valby udviklingsmodel og struktur for ungdomsafdelingen i samarbejde med FC København.


 • Et stærkt savnet Ungdomsudvalg  blev nedsat på ungdomsleder/træner konferencen den 27. januar.  Ungdomsudvalget skal være det koordinerende led mellem de enkelte årgange og bestyrelsen. og vil få en central rolle ift klubbens nye sportslige koordinator og samarbejdet med FCK med henblik på implementering af en sportslig model for ungdomsafdelingen. 

OPTIMERING AF VORES BØRNEMILJØ I SAMARBEJDE MED F.C. KØBENHAVN

Fremad Valby har gennem en årrække haft samarbejde med FCK, om skills træning af vores bedste u10 –u13 drenge.  Fremad Valby udvider nu dette samarbejde og har indgået aftale med F.C. København om at klubberne i fællesskab vil optimere rammerne for børne og unge miljøet i klubben for U6-U12.   Tiltaget er rettet mod drengefodbold, men vi er meget opmærksomme på, at denne model og koncept bør kunne videreføres til vores pigeafdeling. Pigeafdelingen har i dag tilknyttet Ida Perin, der er fuldtidsansat projektmedarbejder, ligesom klubben p.t deltager i et DBU Projekt med fokus på 6-7 årige pigespillere. For alle vores drenge og pigespillere i Fremad Valby ønsker vi et styrket fokus på den sportslige ledelse i klubben og en model, som passer til klubbens DNA og værdier, ud fra denne målsætning:   


 • Vi skal give god træning til flere spillere

 • Flere børn skal have gode sportslige oplevelser

 • Det enkelte barn skal have god træning i trygge rammer

 

Fitness Fodbold i Fremad Valby

15. aug. 2017, kl. 14.02

Fodbold Fitness er sundt, sjovt og socialt. Det kombinerer fitness- og fodboldtræning, og så er det målrettet alle uden den store fodbolderfaring.

Fodbold Fitness er et træningstilbud til alle voksne mænd og kvinder, der ønsker en træningsform, der både er effektiv og social – og med hele kroppen i gang.

Vi starter op igen efter sommerferien tirsdag d. 22. august kl. 18, og herefter hver tirsdag eller efter aftale.

Der spilles udendørs på vores lille kunstbane ved Bevægelseshuset.

Du kan blot møde op, eller send en SMS til instruktør Stina Jensen på 51224441 for yderlige informationer. Du kan også sende en mail til [email protected]